Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert 8. desember 2016